STEVE JEE BA (hons) Fine Art (GSA)
Cyn mudo i arfordir Gogledd Cymru yn 2005 bûm yn byw ac yn gweithio fel arlunydd yn Llundain, Bryste, Cernyw a’r Alban.

Dilynais Gwrs Sylfaen yn y celfyddydau yn y saithdegau, ond am flynyddoedd lawer wedyn addysgais fy hun, cyn ennill gradd BA (Anrh) mewn Celf Gain (Peintio a Theori) o Ysgol Gelf Glasgow ym 1995 yn sgîl cwrs pedair mlynedd o ymarfer ac astudio dwys.

Caiff fy ngwaith ei ysbrydoli gan dirwedd, mannau mewnol, bywyd llonydd a chelfyddyd haniaethol. Ystyriaf beintio fel rhyw iaith weledol - nid portread o’r byd ffisegol ar y cyfryw, ond celfyddyd draethiadol, taith sy’n cyfuno’r profiad gweledol allanol efo theimladau a meddyliau mewnol. Caiff hyn ei gyfleu drwy siâp, llinell a lliw, gan gyfeirio’r paent hwnt ac yma ar yr wyneb. Mewn rhai mannau bydd hyn wedi ei reoli, ond yn hunanysgogol mewn eraill. Cynhwysir diferion, strempio a rhediadau, yn ogystal â gwaith pensil a gwaith manwl â brwsh. Cânt eu hail-weithio neu eu dileu’n rhannol, a defnyddir golchiadau, gwydreddu a gwydreddu di-draidd hyd nes y ceir cyfanwaith cydnaws.

Peintiaf mewn paent acrylig ar gynfas neu fwrdd, er fy mod hefyd yn defnyddio peth olewon a chyfryngau cymysg. Defnyddiaf yn ogystal ffotograffiaeth, fideo, a delweddu digidol efo sain a cherdd i gynhyrchu gweithiau sinematig haniaethol.

Rwyf wedi arddangos fy ngwaith yn unigol ac ar y cyd ag eraill yng Nghaerfaddon, Bryste, Llundain, Glasgow a Gogledd Cymru. Bellach rwy’n aelod o brosiect stiwdios agored Helfa Gelf.

Gwelir fy ngwaith mewn cartrefi a swyddfeydd yn Llundain, Bryste, Caerfaddon, Brighton, Rhydychen, Gogledd Cymru, Yr Unol Daleithiau, Yr Iseldiroedd ac Awstralia.

Saesneg/English
Oriel